Informacyjny Serwis Policyjny

Ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe w WSPol

Zamieszczony Data publikacji 02.02.2017

Z początkiem lutego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe w zakresie zarządzania rewirem dzielnicowych. Głównym celem studiów jest wyposażenie w odpowiednią wiedzę i umiejętności funkcjonariuszy sprawujących nadzór nad pracą dzielnicowych.

Wpłynie to na efektywniejsze wykorzystanie funkcjonariuszy, a tym samym pozwoli skuteczniej reagować na problemy lokalnych społeczności.

1 lutego 2017 roku Wydział Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie rozpoczął nabór na studia podyplomowe w zakresie zarządzania rewirem dzielnicowych. Uruchomienie tego kierunku studiów wynika z priorytetów określonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie działań systemowych realizowanych w ramach nowej koncepcji funkcjonowania służby dzielnicowych.

Głównym celem kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

• rozpoznawania i identyfikowania problemów w prawidłowym wykonywaniu obowiązków dzielnicowego,

• zarządzaniu rewirem dzielnicowych, w tym kierowaniem pracą podległych policjantów – dzielnicowych, inicjowaniem i koordynowaniem współdziałania dzielnicowych w szczególności z przedstawicielami instytucji o charakterze publicznym, społecznym i prywatnym,

• komunikacji społecznej, zarządzania w jednostce organizacyjnej policji, a także administracyjno-prawnych aspektów funkcjonowania służby dzielnicowego.

Studia podyplomowe stanowią realizację strategii Wydziału Administracji WSPol w obszarze kształcenia kadr kierowniczych formacji mundurowych oraz innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji (w tym kryteriów kwalifikowania kandydatów oraz wymaganych dokumentów) znajdują na stronie internetowej www.wspol.edu.pl

Źródło: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

 
powrót
drukuj