Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Policjanci z Bielska-Białej na misji pokojowej w Kosowie

Zamieszczony Data publikacji 14.02.2017

Dwaj policjanci garnizonu bielskiego – sierż. sztab. Łukasz Górski z komendy miejskiej oraz st. sierż. Krzysztof Krysta z samodzielnego pododdziału prewencji zostali oddelegowani do wykonywania zadań służbowych w ramach XXVI Rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie. Ochraniają konwoje poruszające się pomiędzy enklawami, zabezpieczają areszty, więzienia i sądy, chronią osoby zagrożone atakiem ze strony zwaśnionych stron. To tylko niektóre z zadań, które wykonują polscy policjanci.

Ponadto udzielają wsparcia celnikom na punktach granicznych, zabezpieczają imprezy sportowe, przywracają ład i porządek publiczny naruszony wstąpieniami masowymi. Usuwają blokady dróg, zatrzymują niebezpiecznych przestępców i prowadzą służbę patrolową. Najpoważniejsze zadania, z którymi przychodzi im się zmierzyć, to fizyczne rozdzielenie zwaśnionych stron.

Od 2000 r. na terenie aktualnie niepodległego Kosowa przebywa Jednostka Specjalna Polskiej Policji. Jej wysłanie było wynikiem porozumień międzynarodowych kończących konflikt etniczny, który miał miejsce pomiędzy Serbami, a kosowskimi Albańczykami zamieszkującymi teren Kosowa. Jednostka była częścią Misji Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie – UNMIK. Pierwsza rotacja jednostki stacjonowała w mieście Prizren. Następnie przez wiele lat polscy policjanci mieszkali w najbardziej zapalnym punkcie Kosowa, czyli w Mitrovicy. Po wprowadzeniu na teren Kosowa Misji Unii Europejskiej na Rzecz Rządów Prawa w Kosowie - EULEX Kosovo - jednostka została przeniesiona do stolicy Kosowa – Prisztiny – gdzie wraz z podobną jednostką włoską tworzyła jeden związek taktyczny. Po reorganizacji misji znów wróciła do Mitrowicy, gdzie stacjonuje po dziś dzień.

JSPP wykonywała i wykonuje zadania przewidziane w mandatach misji, niegdyś UNMIK, a obecnie EULEX. W historii istnienia jednostki polscy policjanci ochraniali konwoje poruszające się pomiędzy enklawami serbskimi, zabezpieczali areszty, więzienia i sądy, chronili osoby zagrożone atakiem ze strony zwaśnionych stron, udzielali wsparcia celnikom na punktach granicznych, zabezpieczali imprezy sportowe, przywracali ład i porządek publiczny naruszony wstąpieniami masowymi, usuwali blokady dróg, dokonywali zatrzymań niebezpiecznych przestępców oraz prowadzili służbę patrolową. Najpoważniejsze zadania, z którymi przyszło się zmierzyć naszym policjantom, to fizyczne rozdzielenie walczących stron. Niestety kilkudziesięciu z nich przypłaciło swoją służbę zdrowiem. Nasi policjanci, m. in. zostali obrzuceni granatami przez Serbów na moście oddzielającym część serbską od albańskiej. Kilku z nich zostało rannych, w tym jeden ciężko. Z kolei w 2008r. podczas odblokowania sądu w północnej (serbskiej) części Mitrowicy, Serbowie obrzucili granatami i ostrzelali z broni ręcznej jednostki policyjne Polski i Ukrainy. W wyniku tych działań jeden policjant ukraiński zginął, a około dwudziestu Polaków zostało rannych, w tym dwóch bardzo ciężko. Oddziałom policyjnym ewakuację umożliwiła dopiero interwencja sił wojskowych KFOR wyposażonych w ciężki sprzęt.

O służbę w JSPP mogą starać się policjanci, którzy posiadają minimalnie pięcioletni staż służby. Preferowani są kandydaci z pododdziałów antyterrorystycznych, oddziałów prewencji, komórek patrolowo-interwencyjnych i konwojowych. W pierwszej kolejności należy uzyskać zgodę bezpośredniego przełożonego. Następnie policjanci są kierowani na ocenę predyspozycji do psychologa policyjnego. Kolejny etap to egzamin sprawności fizycznej. Wygląda on dokładnie tak samo, jak coroczny policyjny egzamin sprawnościowy. Następnie kandydaci stają przed komisją egzaminacyjną, w skład której wchodzą, m. in. przyszły dowódca i zastępca dowódcy jednostki. Osoby, które przebrną przez sito egzaminacyjne włączane są w skład jednostki, a ta kierowana jest na miesięczny kurs przygotowawczy do Szkoły Policji w Słupsku.

Sierż. sztab. Łukasz Górski pełni służbę w Policji od 2003 r. Początkowo pracował w SPPP, a od 2008 r. jako funkcjonariusz pionu kryminalnego w bielskiej komendzie. Jest to jego pierwszy kontakt z policyjną współpracą międzynarodową.

St. sierż. Krzysztof Krysta od początku swojej służby, tj. od 2009 r. jest związany z SPPP. Co prawda jest to jego pierwszy wyjazd w ramach misji pokojowej, ale z uwagi na biegłą znajomość języka hiszpańskiego policjant ten jest często delegowany do pełnienia służby w Komendzie Głównej Policji przy okazji operacji policyjnych.

Obaj policjanci podkreślają, że wyjazd ten, to niezwykłe doświadczenie zarówno życiowe, jak i zawodowe. Bałkany to bardzo interesujący region zamieszkiwany przez ludzi o różnych religiach i kulturze. Do różnorodności tej trzeba przywyknąć. Z zawodowego punktu widzenia, to doskonała okazja, żeby przyjrzeć się, jak pracują policjanci z innych krajów, jakie mają wyposażenia i techniki pełnienia służby.

- Mamy okazję poznać nieznane elementy taktyki policyjnej, z którymi w kraju do tej pory się nie zetknęliśmy, jak np. współpraca z pilotami helikopterów – mówi Krzysztof Krysta. Z kolei Łukasz Górski dodaje, że misja to służba podobna jak w Polsce, przy czym różne są zadania, co jest związane, m.in. z dużą ilością nielegalnie posiadanej broni przez ludność cywilną.

Źródło: KWP Katowice, tekst: sierż. sztab. Artur Walczuk

 

 • Policjanci z Bielska-Białej na misji pokojowej w Kosowie
 • Policjanci z Bielska-Białej na misji pokojowej w Kosowie
 • Policjanci z Bielska-Białej na misji pokojowej w Kosowie
 • Policjanci z Bielska-Białej na misji pokojowej w Kosowie
 • Policjanci z Bielska-Białej na misji pokojowej w Kosowie
 • Policjanci z Bielska-Białej na misji pokojowej w Kosowie
 • Policjanci z Bielska-Białej na misji pokojowej w Kosowie
 • Policjanci z Bielska-Białej na misji pokojowej w Kosowie
 • Policjanci z Bielska-Białej na misji pokojowej w Kosowie
 • Policjanci z Bielska-Białej na misji pokojowej w Kosowie
 • Policjanci z Bielska-Białej na misji pokojowej w Kosowie
 • Policjanci z Bielska-Białej na misji pokojowej w Kosowie
 • Policjanci z Bielska-Białej na misji pokojowej w Kosowie
 • Policjanci z Bielska-Białej na misji pokojowej w Kosowie
 • Policjanci z Bielska-Białej na misji pokojowej w Kosowie
 
Tagi: misja
powrót
drukuj