Informacyjny Serwis Policyjny

Międzynarodowa współpraca w zakresie kynologii

Zamieszczony Data publikacji 16.03.2017
  • polska delegacja podczas spotkania w NIemczech
  • polska delegacja podczas spotkania w NIemczech

W siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Saksonii w Dreźnie w minionym tygodniu odbyło się spotkanie delegacji polskiej Policji z Krajowym Prezydentem Policji Landu Saksonia. W czasie wizyty strona polska przekazała podziękowania za skierowanie do działań na terenie Polski saksońskich przewodników psów służbowych z psami tropiącymi, szkolonymi wg założeń mantrailingu. Rozmawiano także o przyszłej współpracy ośrodków szkolenia psów służbowych polskiej i saksońskiej Policji.

Przedmiotem współpracy pomiędzy Zakładem Kynologii Policyjnej w Sułkowicach i Policją Saksońską w Naustadt koło Drezna będzie wdrażanie metody mantrailingu w tresurze psów służbowych polskiej Policji. Metoda ta bazuje na wykorzystaniu naturalnych zdolności zwierzęcia, polegających na pracy tzw. górnym wiatrem. Psy tropiące, szkolone tradycyjnymi metodami, pracują na świeżych śladach (kilku- lub kilkunastogodzinnych). Zgodnie z założeniami mantrailingu, są one w stanie wypracować ślad pozostawiony przez człowieka dużo wcześniej – nawet powyżej kilkunastu dni, przy uwzględnieniu sprzyjających warunków terenowych i atmosferycznych. Umiejętności zwierząt szkolonych tą metodą są szczególnie przydatne do poszukiwania zaginionych osób oraz sprawców przestępstw, a także przy rekonstrukcji zdarzeń kryminalnych.

W czasie ubiegłotygodniowej wizyty strona saksońska otrzymała materiały szkoleniowe wykorzystywane przez polską Policję w kształceniu przewodników i tresurze psów służbowych. Zaplanowano również zorganizowanie spotkania roboczego.

W spotkaniu, które odbyło się w dniach 9-10 marca, uczestniczyli: nadinsp. Andrzej Szymczyk - I Zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. Anna Rosół - Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, insp. Kamil Bracha - Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, mł. insp. Marek Hańczuk - Kierownik Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz podinsp. Wiesław Gom - Oficer Łącznikowy polskiej Policji w Berlinie.

Źródło: CSP w Legionowie

 

powrót
drukuj