Informacyjny Serwis Policyjny

Wspólnie dla bezpieczeństwa na drodze

Zamieszczony Data publikacji 19.04.2017

Dzisiaj w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach podpisano list intencyjny, w celu pogłębienia współpracy między Inspektoratem oraz katowicką Policją. Dokument sygnowali: mł. insp. Paweł Barski – Komendant Miejski Policji w Katowicach oraz Anna Sokołowska-Olesik – Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach.

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Komendą Miejską Policji w Katowicach oraz Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego stanowiło uszczegółowienie, a tym samym pogłębienie współpracy między instytucjami. W spotkaniu, oprócz sygnatariuszy, uczestniczyli, m.in.: Rafał Kasprzyk – Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego oraz kom. Marcin Budzich – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Katowicach.

Przewidziana w liście intencyjnym współpraca polegać będzie na organizacji i prowadzeniu wspólnych przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa i porządku na katowickich drogach publicznych oraz zwalczaniu, a przede wszystkim zapobieganiu popełnianiu przestępstw i naruszeń, związanych z transportem drogowym. Dokument dotyczy także organizacji współpracy w zakresie edukacji społeczeństwa oraz programów, których celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Ponadto, instytucje będą inicjowały i wspólnie realizowały szereg przedsięwzięć profilaktycznych, na rzecz szerzenia wiedzy użytkowników dróg pod kątem obowiązujących przepisów. Dbanie o bezpieczeństwo i edukację najmłodszych nadal będzie stanowiło priorytet. Połączenie sił w tym zakresie pozwoli na inicjowanie nowych przedsięwzięć, w kierunku poprawienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wzmocnienia pozytywnego wizerunku instytucji wśród mieszkańców Katowic. 

Drugim, niezwykle istotnym kierunkiem współpracy, będą wspólne działania na rzecz kształtowania prawidłowych postaw i zachowań w ruchu drogowym. Funkcjonariusze katowickiej Policji oraz Inspektoratu będą przeprowadzali akcje profilaktyczno-prewencyjne, dzięki którym przypomną kierowcom o prawidłowym korzystaniu z dróg. W tym przypadku nie obejdzie się bez odpowiedniego egzekwowania przepisów prawa. 

Już dziś, na prośbę mł. insp. Pawła Barskiego – Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach oraz dzięki życzliwości pani Anny Sokołowskiej-Olesik – Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego w Katowicach, na ternie Inspektoratu wyświetlana jest informacja promująca „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz program MSWiA „Dzielnicowy bliżej nas”. Wiążemy nadzieję, że wspólne działania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na katowickich drogach. 


Źródło: KWP Katowice

  • mł. insp. Paweł Barski – Komendant Miejski Policji w Katowicach oraz Anna Sokołowska-Olesik – Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach
  • mł. insp. Paweł Barski – Komendant Miejski Policji w Katowicach oraz Anna Sokołowska-Olesik – Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach
  • mł. insp. Paweł Barski – Komendant Miejski Policji w Katowicach oraz Anna Sokołowska-Olesik – Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach
 
powrót
drukuj