Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Specjaliści o obronności

Zamieszczony Data publikacji 24.04.2017

Zespół powołany przez Komendanta Głównego Policji do opracowania projektu zarządzenia w sprawie zabezpieczeń jednostek Policji przewidzianych do militaryzacji obradował w słupskiej Szkole Policji. W skład zespołu weszli przedstawiciele Komendy Głównej, jednostek terenowych oraz policyjnych szkół.

W trakcie ostatnich, trzydniowych obrad w Słupsku, zespół przygotował projekt zarządzenia w sprawie form i metod organizacji Policji oraz zabezpieczenia kadrowego jednostek przewidzianych do militaryzacji. Opracowywany projekt ma pozwolić na prawidłową realizację zadań związanych między innymi zabezpieczeniem kadrowym w wybranych jednostkach.

Efekty prac zespołu w formie projektu nowego zarządzenia zostaną przedstawione Komendantowi Głównemu Policji.

Przewodniczącą zespołu jest mł.insp. Katarzyna Salachna-Konstanciuk z Wydziału Rozwoju Zasobów Ludzkich Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP. Komendę Główną Policji reprezentują również: asp. sztab. Marek Nadarzewski - Główny Sztab Policji KGP, Marcin Kondratowicz - Biuro Logistyki KGP i Robert Balcerek - Biuro Bezpieczeństwa Informacji. Szkołę Policji w Słupsku reprezentował podczas wszystkich spotkań podinsp. Piotr Cekała - Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych. Oprócz spotkań w słupskiej Szkole Policji, zespół obradował również w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Słupska Szkoła Policji od wielu lat realizuje różnego rodzaju przedsięwzięcia związane z obronnością. Jednym z najbardziej charakterystycznych szkoleń są kursy specjalistyczne dla policjantów i pracowników Policji szczebla powiatowego (miejskiego, rejonowego), którzy nadzorują oraz realizują przygotowania obronne.

W trakcie tych kursów wypracowywane są jednolite algorytmy postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa oraz w sytuacjach nadzwyczajnych.

Źródło: Szkoła Policji w Słupsku

 

  • Zespół powołany przez Komendanta Głównego Policji do opracowania projektu zarządzenia w sprawie zabezpieczeń jednostek Policji przewidzianych do militaryzacji
  • Zespół powołany przez Komendanta Głównego Policji do opracowania projektu zarządzenia w sprawie zabezpieczeń jednostek Policji przewidzianych do militaryzacji
  • Zespół powołany przez Komendanta Głównego Policji do opracowania projektu zarządzenia w sprawie zabezpieczeń jednostek Policji przewidzianych do militaryzacji
  • Zespół powołany przez Komendanta Głównego Policji do opracowania projektu zarządzenia w sprawie zabezpieczeń jednostek Policji przewidzianych do militaryzacji
  • Zespół powołany przez Komendanta Głównego Policji do opracowania projektu zarządzenia w sprawie zabezpieczeń jednostek Policji przewidzianych do militaryzacji
  • Zespół powołany przez Komendanta Głównego Policji do opracowania projektu zarządzenia w sprawie zabezpieczeń jednostek Policji przewidzianych do militaryzacji
 
powrót
drukuj