Informacyjny Serwis Policyjny

Odprawa dla profilaktyków w Teresinie

Zamieszczony Data publikacji 08.05.2017

W miejscowości Teresin odbyła się odprawa dla policjantów i pracowników cywilnych zajmujących się profilaktyką społeczną w jednostkach Policji na terenie garnizonu mazowieckiego. Tematyka spotkania dotyczyła budowy programów profilaktycznych, działalności wykrywczej, odzyskiwania utraconych dóbr kultury, dziedzictwa narodowego oraz bieżących zagadnień z zakresu profilaktyki społecznej.

W spotkaniu udział wzięło po dwie osoby z każdej jednostki policji garnizonu mazowieckiego, a także przedstawiciele wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, które realizują zadania z zakresu, który omawiany był w trakcie spotkania.

Pierwszego dnia szkolenia uczestników przywitał Naczelnik Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu podinsp. Witold Krawczyk. Następnie swoje wystąpienia zaprezentowali prelegenci zaproszeni przez Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu m.in. Radca Zespołu Profilaktyki Wydziału Prewencji Biura Prewencji Komendy Głównej Policji podinsp. dr Marzena Kordaczuk-Wąs oraz kom. Aneta Ceglińska Koordynator ds. Zwalczania Przestępczości Przeciwko Dobrom Kultury Biura Kryminalnego KGP. Tematyka spotkania dotyczyła budowy programów profilaktycznych oraz działalności wykrywczej i odzyskiwania utraconych dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego. Częścią programu szkolenia było również zwiedzanie Sanktuarium w Niepokalanowie oraz innych zabytków położonych na terenie klasztoru ojców franciszkanów. Przewodnikiem był ojciec Andrzej Sąsiadek – proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Niepokalanowie oraz ojciec Sebastian Bielski wikariusz parafii, którzy ze szczegółami opowiedzieli o historii powstania Sanktuarium i o jego założycielu.

Drugiego dnia obyła się odprawa dla osób zajmujących się profilaktyką społeczną na terenie garnizonu mazowieckiego. Spotkaniu temu przewodniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Marek Świszcz. Podczas odprawy omówiono zagadnienia dotyczące organizacji debat społecznych, przestępczości i demoralizacji nieletnich, oceny działań profilaktycznych oraz programów i projektów prewencyjnych realizowanych w 2017 roku na terenie garnizonu mazowieckiego. Obecna na spotkaniu rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu nadkom. Alicja Śledziona przypomniała o zasadach współpracy z przedstawicielami mediów.

Gośćmi w tym dniu byli przedstawiciele Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Dyrektor pan Zdzisław Biszewski oraz Kierownik Wydziału ds. profilaktyki uzależnień pani Maria Wrońska, którzy uroczyście przekazali walizki narkotykowe oraz materiały profilaktyczne, które służyć będą policjantom i pracownikom cywilnym w szerzeniu wiedzy na temat zagrożeń i sposobów ich unikania.

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

 

  • odprawa dla policjantów i pracowników cywilnych zajmujących się profilaktyką społeczną w jednostkach Policji na terenie garnizonu mazowieckiego
  • odprawa dla policjantów i pracowników cywilnych zajmujących się profilaktyką społeczną w jednostkach Policji na terenie garnizonu mazowieckiego
  • odprawa dla policjantów i pracowników cywilnych zajmujących się profilaktyką społeczną w jednostkach Policji na terenie garnizonu mazowieckiego
  • odprawa dla policjantów i pracowników cywilnych zajmujących się profilaktyką społeczną w jednostkach Policji na terenie garnizonu mazowieckiego
  • odprawa dla policjantów i pracowników cywilnych zajmujących się profilaktyką społeczną w jednostkach Policji na terenie garnizonu mazowieckiego
  • odprawa dla policjantów i pracowników cywilnych zajmujących się profilaktyką społeczną w jednostkach Policji na terenie garnizonu mazowieckiego
 
powrót
drukuj