Informacyjny Serwis Policyjny

Ruszyła rekrutacja na studia w WSPol

Zamieszczony Data publikacji 08.05.2017

Z początkiem maja w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie ruszyła rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia. Do wyboru kandydaci mają takie kierunki jak kryminologia, zarządzanie, czy bezpieczeństwo wewnętrzne.

8 maja 2017 roku Wydział Administracji oraz Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie uruchomiły rekrutację na studia pierwszego i drugiego stopnia na następujących kierunkach:

Wydział Administracji

· studia pierwszego stopnia na kierunku kryminologia;

· studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie o specjalności zarządzanie w grupach dyspozycyjnych.

Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego

· studia pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne;

· studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Krok po kroku, czyli co należy zrobić…

Po pierwsze kandydaci muszą założyć konto w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) dostępnym na stronie: https://irk.wspol.edu.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html.

Po prawidłowym przeprowadzeniu rejestracji w IRK, każdy kandydat otrzymuje login i hasło do swojego indywidualnego konta. Po zalogowaniu do systemu IRK kandydat uzyskuje dostęp do listy kierunków – po rozwinięciu interesującego kierunku należy wybrać przedmioty maturalne, z których wyniki zostaną uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym. Należy przy tym pamiętać o prawidłowym wprowadzeniu danych w systemie IRK.

Po drugie każdy kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną na konto, które zostanie wygenerowanie w trakcie rejestracji. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść za każdy wybrany kierunek i formę studiów.

Po trzecie, w przypadku zakwalifikowania na studia w WSPol, dostarczyć komplet wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji (w tym kryteriów kwalifikowania kandydatów oraz wymaganych dokumentów) znajdą Państwo na stronie internetowej www.wspol.edu.pl w zakładce REKRUTACJA

Źródło: WSPol

 

 
powrót
drukuj