Informacyjny Serwis Policyjny

Odprawa szkoleniowa lubuskich profilaktyków

Zamieszczony Data publikacji 12.05.2017

Wydział Prewencji KWP Gorzów Wlkp. zorganizował odprawę szkoleniową dla funkcjonariuszy realizujących zadania z zakresu profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii komend miejskich i powiatowych woj. lubuskiego. 25 policjantom przybliżono między innych informację o zmianach w prawie cudzoziemców oraz założenia projektu „Zapobieganie handlowi ludźmi”.

Odprawę otworzył Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie mł. insp. Zbigniew Pytka. Naczelnik wprowadził uczestników w zagadnienia odprawy i przekazał głos Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Panu Pawłowi Klimczakowi, który przedstawił zmiany w prawie dot. pozwoleń na pracę cudzoziemców w Polsce.

W ramach działań wyprzedzających kom. Justyna Ławreszuk z Wydziału Prewencji tut. KWP zaprezentowała i omówiła ideę oraz cel Projektu profilaktycznego pt. „Zapobieganie handlowi ludźmi”. Funkcjonariuszka podsumowała również dotychczasowe działania w przedmiotowym zagadnieniu. Dobrą praktykę przedstawiła mł. asp. Kinga Nagórka z Wydziału Prewencji KMP w Gorzowie Wlkp. Policjantka przedstawiła uczestnikom odprawy przedsięwzięcie realizowane przez KMP w Gorzowie Wlkp. tj. program profilaktyczny pn. „Twoje czyny, Twoja odpowiedzialność”. Policjanci z woj. lubuskiego zostali zapoznani również z wnioskami z diagnoz realizowanych w jednostkach terenowych przez Wydział Prewencji KWP, w obszarze realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich. Temat przedstawiła podinsp. Anna Księżak-Nowak z Wydziału Prewencji tut. KWP. Podinsp. Anna Księżak-Nowak zapoznała policjantów z woj. lubuskiego z analizą przestępczości nieletnich za I kwartał 2017 r. oraz podsumowaniem mierników związanych z realizacją przez jednostki terenowe Policji woj. lubuskiego Priorytetów Komendanta Głównego Policji. Na odprawie omówiono również sprawozdania z zakresu rozpoznania i profilaktycznej pracy Policji w 2016 r.

Profilaktycy wyposażeni zostali także w materiały na potrzeby realizacji Projektu „Zapobieganie handlowi ludźmi” oraz obejrzeli wystawę w holu KWP pt. „Oblicza Handlu Ludźmi”.

Źródło: KWP Gorzów Wlkp.

 

  • Odprawa szkoleniowa profilaktyków
  • Odprawa szkoleniowa profilaktyków
  • Odprawa szkoleniowa profilaktyków
  • Odprawa szkoleniowa profilaktyków
  • Odprawa szkoleniowa profilaktyków
  • Odprawa szkoleniowa profilaktyków
 
powrót
drukuj