Informacyjny Serwis Policyjny

XIII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa "Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic"

Zamieszczony Data publikacji 12.05.2017

W dniu 11 maja 2017 r. w Warszawie odbyła się po raz trzynasty Międzynarodowa Konferencja i Wystawa "Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic". Konferencji towarzyszyła wystawa ilustrująca produkty i usługi z sektora obronnego i przemysłu zbrojeniowego. W wydarzeniu wzięła udział nadinsp. Helena Michalak zastępca Komendanta Głównego Policji.

W przedsięwzięciu uczestniczyli m. in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.

Konferencja posłużyła dyskusji o rozwoju technologii militarnych w kontekście ich dostosowania do potrzeb i zagrożeń, jakim muszą stawić czoła służby, a także stanowiła doskonałą okazję do przekazywania producentom sprzętu i wyposażenia wojskowego z kraju i z zagranicy spostrzeżeń na temat zalet i wad już użytkowanego sprzętu.

(KGP/ ar)

  • XIII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa "Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic"
  • XIII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa "Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic"
  • XIII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa "Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic"
  • XIII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa "Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic"
  • XIII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa "Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic"
  • XIII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa "Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic"
 
powrót
drukuj