Informacyjny Serwis Policyjny

W CBŚP odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Policji

Zamieszczony Data publikacji 14.09.2017
Dzisiaj w Centralnym Biurze Śledczym Policji odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Policji, któremu przewodniczył Poseł na Sejm Grzegorz Piechowiak. W posiedzeniu uczestniczyli także: I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Andrzej Szymczyk oraz Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, insp. Kamil Bracha. Spotkanie było okazją do przybliżenia informacji o działalności Centralnego Biura Śledczego Policji na przestrzeni ostatnich lat.

W posiedzeniu, które w siedzibie CBŚP przy ul. Podchorążych 38 odbyło z inicjatywy przewodniczącego Grzegorza Piechowiaka, uczestniczyli członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Policji. Niecodzienną okazję do wzięcia udziału w takim spotkaniu mieli komendanci oraz naczelnicy wydziałów CBŚP. Podczas posiedzenia padła także deklaracja o ufundowaniu Sztandaru dla Centralnego Biura Śledczego Policji, który niewątpliwie będzie dowodem wdzięczności za wysiłek wkładany na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Policji rozpoczął komendant CBŚP insp. Kamil Bracha, który przybliżył między innymi strukturę Centralnego Biura Śledczego Policji, genezę powstania oraz cele tej jednostki. Omówił główne zadania Centralnego Biura Śledczego Policji dotyczące zwalczania przestępczości zorganizowanej o charakterze międzynarodowym, kryminalnym, narkotykowym i ekonomicznym oraz związanym z aktami terroru.

Członkowie Zespołu mieli okazje do zapoznania się ze sprzętem wykorzystywanym podczas realizacji zatrzymań niebezpiecznych członków zorganizowanych grup przestępczych, umundurowaniem i wyposażeniem specjalnym, uzbrojeniem, m.in. broń krótką i długą, hydraulicznymi urządzeniami wyłomowymi, a także sprzętem szkoleniowym. Funkcjonariusze CBŚP zaprezentowali również nowoczesne, specjalistyczne Centrum ds. Uprowadzeń oraz Laboratorium Informatyki Śledczej.

Parlamentarny Zespół ds. Policji powstał we wrześniu 2016 roku, tworzy go 13 posłów. Do jego zadań należy w szczególności wypracowanie i przedstawienie organom Sejmu i Senatu, rządowi, a także instytucjom europejskim rozwiązań mających na celu usprawnienie funkcjonowania Policji, a w efekcie poprawę bezpieczeństwa obywateli.

 
Tagi: CBŚP
powrót
drukuj