Informacyjny Serwis Policyjny

Narada służby prewencyjnej w Teresinie

Zamieszczony Data publikacji 07.02.2018
W Teresinie koło Sochaczewa odbywa się narada służbowa kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich i Stołecznego Policji ds. prewencji. Naradzie przewodniczy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach. Celem spotkania jest analiza działań prewencyjnych realizowanych przez Policję w ubiegłym roku oraz opracowanie planu na rok bieżący.

Przez trzy dni w Teresinie koło Sochaczewa szefowie wszystkich garnizonów Policji, którzy są odpowiedzialni za pion prewencji i ruchu drogowego spotkali się aby dokonać analizy stanu bezpieczeństwa w 2017 roku oraz wspólnie wypracować kalendarz działań na rok bieżący. Wszystko po to, aby mieszkańcy poszczególnych garnizonów czuli się jeszcze bezpieczniej. Po to, aby jeszcze lepiej zadbać o bezpieczeństwo dzieci, młodzieży, seniorów oraz każdego obywatela. Bardzo istotnym jest zagadnienie porawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dlatego ten temat jest szeroko omawiany.

Celem narady jest podsumowanie działań prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w roku 2017 oarz omówienie i wypracowanie głównych kierunków działań na rok 2018. Podczas spotkania omawiane są nie tylko przedsięwzięcia prewencyjne, ale również z zakresu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dla lepszego zobrazowania zagadnień, każdy z Komendantów przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa na drogach w swoim garnizonie za ubiegły rok oraz styczeń 2018 roku. Następnie Komendanci przedstawili propozycje działań jakie będą podejmowane w zakresie jego poprawy na podległym im terenie. Dyskusji poddane zostają już zrealizowane działania, jak i te, które dopiero Policja będzie wdrażać.

W naradzie służbowej uczestniczą również dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji: Ruchu Drogowego, Prewencji, Głównego Sztabu Policji i BOA. Wczoraj, 6 lutego br., w spotkaniu wziął udział również Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, któremu towarzyszył Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk.

(BRD KGP/ KWP w Radomiu/ mw)
 

  • Narada służby prewencyjnej w Teresinie
  • Narada służby prewencyjnej w Teresinie
  • Narada służby prewencyjnej w Teresinie
  • Narada służby prewencyjnej w Teresinie
Tagi: narada
powrót
drukuj