Informacyjny Serwis Policyjny

Stanowisko KGP w sprawie publikacji GW z dnia 12 lutego br.

Zamieszczony Data publikacji 12.02.2018
Kwestie odprawy, jak i prawo do emerytury szczegółowo określają przepisy ustawy o Policji oraz o zaopatrzeniu emerytalnym (zwłaszcza art. 114,115 i 117 Ustawy o Policji). Przełożony funkcjonariusza zgodnie z art. 41 ust 3. Ustawy o Policji jest zobowiązany obligatoryjnie zwolnić policjanta ze służby w terminie do trzech miesięcy od dnia pisemnego zgłoszenia przez niego wystąpienia ze służby. Wymienieni funkcjonariusze zostali odwołani z zajmowanych stanowisk i złożyli samodzielnie raporty o zwolnienie w związku z nabyciem prawa do emerytury, a obecnie są cywilami i nie pełnią funkcji publicznych. Każdemu funkcjonariuszowi odchodzącemu na emeryturę przysługuje taka odprawa. Należy podkreślić, że odprawa nie jest nagrodą a jej wysokość jest określona w obowiązujących przepisach.

KGP

 
Tagi:
powrót
drukuj