Informacyjny Serwis Policyjny

Oświadczenie w sprawie warunków socjalnych w Szkole Policji w Pile

Zamieszczony Data publikacji 13.02.2018
Kierownictwo Szkoły Policji w Pile dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dobre warunki bytowe słuchaczom kursów policyjnych. Każdego roku prowadzone są dwie kontrole sanitarne. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek sygnałów ze strony słuchaczy, natychmiast podejmowane są odpowiednie działania mające na celu polepszenie warunków dla policjantów. Obecnie na terenie szkoły trwa remont i dodatkowo powstaje nowy budynek mieszkalny.

Na forach internetowych pojawiły się informacje o warunkach bytowych panujących w policyjnej szkole. Policjanci zwracali uwagę na pojawiające się niedogodności i awarie. Żaden z takich sygnałów nie pozostaje bez reakcji.

Każdy policjant przy przyjęciu do służby odbywa tzw. szkolenie zawodowe podstawowe. Obecnie kurs trwa ok 6 miesięcy. Szkoła Policji w Pile prowadzi także kursy specjalistyczne.  Na czas trwania wszelkich szkoleń słuchacze są zakwaterowani na terenie szkoły, która dysponuje nieco ponad 600. miejscami noclegowymi dla słuchaczy. Aktualnie z uwagi na remont części budynku tych miejsc jest 400.

Budynek szkolny powstał w latach dwudziestych XX wieku. Na bieżąco prowadzone są prace modernizacyjne  w celu zapewnienia uczestnikom kursów optymalnych warunków bytowych. Równolegle, na terenie szkoły powstaje nowy budynek, powiększając tym samym istniejącą bazę noclegową. Prowadzone prace remontowo – budowlane mogą powodować chwilowe niedogodności jednak warunki socjalno – bytowe są w całości zachowane. Kontrole w tym zakresie prowadzone są dwa razy w roku przez inspekcję sanitarną.

Faktem jest, że w dniach 31 stycznia i 5 lutego słuchacze zgłosili, że w niektórych  pokojach znajduje się nalot na ścianach, oknach i wnękach okiennych oraz części materacy. Władze Szkoły natychmiast podjęły działania zaradcze. Aby usunąć nalot ze ścian i okien zastosowano odpowiednie środki chemicznie, a następnie zgodnie ze sztuką budowlaną wskazane miejsca odmalowano. Jeszcze tego samego dnia władze Szkoły zarządziły wymianę materacy oraz czyszczenie.  Wymienione zostały materace w całej kompanii.

Należy zwrócić uwagę, że szkoła nie jest hotelem. Policjanci zgodnie z obowiązującym regulaminem sami odpowiadają za czystość w pokojach, które oddane są do ich dyspozycji. Wynika to także z konieczności zapewnienia prywatności uczestnikom kursów.

12.02 br. Komendant Szkoły Policji w Pile powołała zespół  do oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pomieszczeń mieszkalnych i sanitarnych w budynku szkoły. To kierownictwo Szkoły zawiadomiło Sanepid MSWiA. Kontrola sanitarna trwa.

Kierownictwo Szkoły Policji w Pile dokłada wszelkich starań dla zapewnienia dobrych warunków socjalno – bytowych wszystkim uczestnikom kursów prowadzonych przez Szkołę. Na wszelkie uwagi, które choćby z racji wieku budynku mogły się pojawić, reakcje podejmowane są na bieżąco.

Każdy ze słuchaczy, który ma jakiekolwiek uwagi dotyczące sposobu funkcjonowania szkoły może je zgłosić kadrze pedagogicznej czy też władzom Szkoły. Także Komenda Główna Policji wsłuchuje się w głosy policjantów. W przyszłości prowadzone będą kontrole także pod kątem warunków socjalnych w jakich przebywają policjanci.

(KGP)

 
Tagi:
powrót
drukuj