Informacyjny Serwis Policyjny

Dzielnicowy Bliżej Nas – promocja roli dzielnicowego w społeczeństwie

Zamieszczony Data publikacji 02.03.2018
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zakończył realizację projektu pn. „Dzielnicowy Bliżej Nas. Współpraca Policji zachodniopomorskiej ze społeczeństwem”, którego integralną częścią jest opracowanie spotów filmowych, promujących rolę dzielnicowego wśród mieszkańców naszego województwa.

Celem projektu „Dzielnicowy bliżej nas. Współpraca Policji zachodniopomorskiej ze społeczeństwem” w 2017 roku było zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz promocji roli dzielnicowego, i uświadamianie funkcji dzielnicowego w lokalnej społeczności poprzez pokazanie jego pracy i zakresu realizowanych zadań. Policja zachodniopomorska we współpracy ze Stowarzyszeniem „SOS dla Rodziny” w Szczecinie w ramach projektu zrealizowała 6 szkoleń dla 396 osób, przeprowadziła kampanię społeczną przeciwdziałającą krzywdzeniu dzieci, plebiscyt na najpopularniejszego dzielnicowego woj. zachodniopomorskiego i konkurs plastyczny „Dzielnicowy, policjant któremu ufam” poprzedzony spotkaniami dzielnicowego z uczniami szkół podstawowych oraz ich rodzicami.

W ramach projektu opracowano reklamy społeczne pokazujące codzienną służbę dzielnicowego. Cztery filmy przedstawiają codzienną służbę, zadania dzielnicowych i ich rolę
w kontaktach ze społeczeństwem (noszą tytuły:. „Codzienna służba”, „By było bezpieczniej”, „Wspólnie przeciw przemocy”, „Widzisz słyszysz działasz”).

Dzisiaj prezentujemy pierwszy z odcinków, który przybliża codzienną służbę dzielnicowego w rejonie. Film prezentuje sytuacje, z którymi spotyka się w codziennej służbie i sposób w jaki realizuje swoje obowiązki. W kolejnych odcinkach będziemy pokazywać jakie inne zadania realizuje policjant pierwszego kontaktu. Materiały filmowe wykorzystywane są podczas spotkań dzielnicowych ze społeczeństwem, w trakcie debat społecznych, spotkań w placówkach oświatowych i rad osiedli. Cały film można zobaczyć na stronie facebooka zachodniopomorskiej Policji https://www.facebook.com/PolicjaZachodniopomorska/.

Projekt „Dzielnicowy bliżej nas. Współpraca Policji zachodniopomorskiej ze społeczeństwem” współfinansowany był ze środków wojewody zachodniopomorskiego, w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017.

 

Wydział Prewencji KWP w Szczecinie/AG

 

Ładowanie odtwarzacza...

 

 
powrót
drukuj