Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Komendant Główny Policji: Już działa zespół ds. Trynkiewicza i podobnych skazanych

Zamieszczony Data publikacji 11.01.2014
W sobotę 11 stycznia br. Komendant Główny Policji był gościem Krzysztofa Ziemca na antenie rafia RMF FM. Rozmowa dotyczyła propozycji zaostrzenia kodeksu karnego, raportu NIK na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przestępców, którzy wkrótce wyjdą na wolność.

Propozycje zaostrzenia kodeksu

- Jeżeli jesteśmy świadomymi ludźmi i użytkownikami drogi, siadamy za kierownicę samochodu, a samochód to często kilkutonowe urządzenie, które jest w stanie zabijać ludzi, to każde urządzenie, które może nas doprowadzić do tego wniosku, że jesteśmy w pełni sprawni, albo nie jesteśmy sprawni i nie siadajmy za kierownicę jest dobre. To tylko kwestia naszego wewnętrznego przekonania o tym, czy oprócz obowiązującego prawa i tego wszystkiego, co niosą z sobą różnego rodzaju rygory nakładane na nas przez państwo, to nasza własna świadomość - powiedział komendant M. Działoszyński odnosząc się do propozycji rządu o obowiązkowym od 2015 r. posiadaniu w samochodzie alkomatu. Szef Policji wyjaśnił, że premier konsultował propozycje zaostrzenia kodeksu karnego poprzez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, także opinię policji.

Raport NIK

Odnosząc się do raportu NIK, nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego, z którego wynika, że blisko 40 proc. policjantów nie ma specjalistycznych szkoleń  Komendant Główny Policji powiedział, że to wcale nie oznacza, że policjanci nie posiadają w ogóle przeszkolenia.
- To są policjanci, którzy posiadają przeszkolenie podstawowe. Przypomnę, że polska policja pracuje w patrolach dwuosobowych, a w związku z tym jeden z funkcjonariuszy, którzy w tym patrolu są, posiada pełne przeszkolenie w zakresie obsługi urządzeń służących do nadzoru ruchu drogowego - wyjaśnił.

Dodał, że dane NIK wynikają m.in. z jego decyzji o zwiększeniu etatowym policjantów ruchu drogowego w kraju. - Żeby to zwiększenie nastąpiło, musieliśmy tam skierować policjantów po przeszkoleniu podstawowym, którzy sukcesywnie będą teraz doszkalani. Oni także nabywają praktyki, ucząc się od kolegów z ruchu drogowego już przeszkolonych - powiedział.

Casus Trynkiewicza

Nadinsp. Marek Działoszyński powiedział, że policja jest przygotowana na różnego rodzaju scenariusze po wyjściu z więzienia dzieciobójcy Mariusza Trynkiewicz. [Trynkiewicz w latach osiemdziesiątych zamordował na tle seksualnym czterech chłopców. W 1989 roku na mocy amnestii karę śmierci zamieniono mu na 25 lat więzienia. 11 lutego 2014 r. kończy odbywanie kary i będzie mógł wyjść na wolność].

 - Powołałem koordynatora krajowego w policji do objęcia nadzorem czynności policyjnych. Nawiązaliśmy kontakty ze Służba Więzienną, z sądami penitencjarnymi. Już dużo wcześniej, zanim takie osoby wyjdą na wolność, będziemy w tych sprawach posiadać informacje i będziemy się do tego przygotowywać. A przypomnę, że te osoby mogą wyjść na wolność, jeżeli nie zostaną objęte działaniami przewidzianymi w ustawie o postępowaniu w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi. Ale też mogą postanowieniem sądu być nałożone obowiązki nadzoru prewencyjnego i ten nadzór prewencyjny będzie realizowany przez policję - powiedział M. Dzialoszyński. Wyjaśnił, że koordynatorem krajowym został jego zastępca do spraw kryminalnych.

Posłuchaj wywiadu.

Źródło: RMF FM

 

 

 

 

 
powrót
drukuj