Informacyjny Serwis Policyjny

Porozumienie w sprawie koordynacji działań na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym

Zamieszczony Data publikacji 22.01.2014
Komendant Główny Policji, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej podpisali porozumienie w sprawie współdziałania i zarządzania czynnościami na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Dokument jest wynikiem prac podjętych w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych i określa zasady współpracy tych służb na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

 
powrót
drukuj