Informacyjny Serwis Policyjny

Policja przeciw senackim zmianom w billingach

Zamieszczony Data publikacji 04.03.2014
Szef CBA, reprezentanci innych służb specjalnych i Policji oraz przedstawiciel Prokuratora Generalnego sprzeciwili się przygotowywanemu w Senacie projektowi ustawy na nowo regulującej zasady dostępu do bilingów i innych danych telekomunikacyjnych.

4 marca br. projektem zajmowała się senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Zdecydowała, że do końca marca będzie można złożyć szczegółowe uwagi do projektu; następnie komisja podejmie decyzję o jego losach.

W przypadku Policji możliwość uzyskania billingów nie obejmie m.in. groźby karalnej, stalkingu czy wpływania na czynności urzędowe i kradzieży z włamaniem. Również bójka - np. "ustawka" grup kibiców czy przestępczość w internecie nie będzie skutecznie ścigana pod nowymi przepisami - podnosili przedstawiciele służb. Efektem będzie spadek liczby wystąpień o informację z danych telekomunikacyjnych, bo służbom niepotrzebne będą po dwóch dniach informacje o porywaczu. Nie będzie też można skutecznie prowadzić poszukiwań zaginionych w oparciu o dane z nadajników komórkowych - podkreślali.

Projekt zakłada zawężenie zakresu pozyskiwania danych i wprowadzenie sądowej kontroli ich uzyskiwania, tak jak to jest obecnie przy uzyskiwaniu zgody m.in. na podsłuch. Generalny Inspektor Danych Osobowych miałby kontrolować zasadność ich przetwarzania oraz niszczenie niepotrzebnych danych.

Zgodnie z projektem służby miałyby czas do końca marca na złożenie premierowi rocznych sprawozdań o liczbie i rodzajach uzyskanych danych, liczbie osób, których te dane dotyczyły. Sprawozdanie miałoby też zawierać rodzaje spraw, w których dane uzyskiwano a także liczbę i przyczyny odmów udostępnienia takich danych.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie przepisów dotyczących uzyskiwania i przetwarzania przez uprawnione podmioty danych gromadzonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych przygotowało Biuro Legislacyjne Senatu.

Projekt stanowi materiał pomocniczy, mający służyć przygotowaniu inicjatywy ustawodawczej Senatu RP, w celu wykonania wniosków zawartych w raporcie Najwyższej Izby Kontroli „Uzyskiwanie i przetwarzanie przez uprawnione podmioty danych z bilingów, informacji o lokalizacji oraz innych danych, o których mowa w art. 180 c i d ustawy Prawo telekomunikacyjne’.

Zobacz materiał.

Źródło: PAP, senat.gov.pl

 
powrót
drukuj