Informacyjny Serwis Policyjny

Sejm rozpocznie prace nad wydzieleniem CBŚ ze struktur KGP

Zamieszczony Data publikacji 14.03.2014
14 marca br. Sejm rozpocznie prace nad rządowym i poselskim projektem nowelizacji ustawy o Policji, które decentralizują Centralne Biuro Śledcze poprzez wyłączenie go ze struktur Komendy Głównej Policji.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o Policji zakłada, że CBŚ zostanie przekształcone w jednostkę Policji podobną do komend wojewódzkich, a szef Biura otrzyma podobne uprawnienia w stosunku do swych podwładnych jak komendanci wojewódzcy. Zmienić ma się też nazwa - na Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP).

W myśl projektu komendanta CBŚP będzie powoływał i odwoływał minister spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji. Zastępcy komendanta CBŚP zaś, na wniosek komendanta CBŚP, byliby powoływani i odwoływani przez Komendanta Głównego Policji. W podobny sposób jak w przypadku komendantów wojewódzkich Policji przewidziano także czasowe powierzanie obowiązków komendanta CBŚP w razie zwolnienia stanowiska. Komendant CBŚP nie będzie dysponował własnymi funduszami, ale zyska uprawnienia personalne i dyscyplinarne wobec funkcjonariuszy.

Po wydzieleniu Biuro ma zostać wzmocnione ponad 200 etatami z KGP. Obecnie CBŚ liczy około 2 tys. osób. MSW chce, by zadania nowego Biura koncentrowały się na rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Wyłączenie CBŚ z KGP ma także zapewnić wzmocnienie pionu do walki z przestępczością gospodarczą.

MSW szacuje, że koszty organizacyjne projektowanego przekształcenia CBŚ w CBŚP wyniosą 90 tys. zł.

Według planów z 2013 r. centrala CBŚ w 2015 r. ma zostać przeniesiona z KGP do nowej siedziby przy ul. Podchorążych w Warszawie. Szacunkowy koszt tej przeprowadzki to ok. 60 mln zł. Zwolnione pomieszczenia w Komendzie Głównej Policji mają zająć pracownicy biura logistyki Policji.

Projekt nowelizacji ustawy o Policji zakłada także poszerzenie zbioru danych, które będą gromadzone i przetwarzane w bazie danych DNA, o dodatkowe kategorie. Chodzi o dane osób zaginionych oraz dane osób, od których pobierano wymaz ze śluzówki policzków w celu identyfikacji osób zaginionych lub zwłok o nieustalonej tożsamości.

Projekt wniesiony przez klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, także zakłada wyodrębnienie CBŚ ze struktur KGP. Zdaniem autorów ma to wpłynąć na poprawę funkcjonowania tej jednostki, odpowiedzialnej za zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Według projektu PiS CBŚP będzie miało uprawnienia do działania na terenie całego kraju, a w określonych przypadkach także za granicą.

Autorzy nowelizacji proponują umocowanie komendanta Biura jako organu Policji. Tryb jego powoływania i odwoływania odpowiadałby procedurze przewidzianej dla komendantów wojewódzkich. Zastępców komendanta CBŚP powoływałby i odwoływał Komendant Główny Policji na wniosek komendanta Biura. Komendant Biura byłby przełożonym policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji. Określałby szczegółowe zasady organizacji i zakres działania CBŚP, prowadziłby politykę kadrową. Biuro zyskałoby samodzielność finansową.

***

Centralne Biuro Śledcze powołano do życia 15 kwietnia 2000 r. po połączeniu dwóch działających w KGP biur: do walki z przestępczością zorganizowaną i do walki z przestępczością narkotykową. Wzorowano je na nowoczesnych instytucjach tego typu działających w Europie Zachodniej i USA. CBŚ ma na swym koncie m.in. rozbicie największych polskich gangów - z Pruszkowa i Wołomina. Służący w nim funkcjonariusze zajmują się m.in. grupami przestępczymi specjalizującymi się w obrocie narkotykami, handlu bronią, amunicją czy praniu pieniędzy.

Źródło: PAP

 

 
powrót
drukuj