Informacyjny Serwis Policyjny

Sejm będzie pracował nad zmianami w CBŚ

Zamieszczony Data publikacji 14.03.2014
Klub Solidarna Polska opowiedział się za odrzuceniem rządowego i poselskiego projektu nowelizacji ustawy o Policji, które decentralizują Centralne Biuro Śledcze poprzez wyłączenie go ze struktur Komendy Głównej Policji. Pozostałe kluby opowiedziały się za skierowaniem projektów do sejmowej komisji spraw wewnętrznych.

Prezentując projekt rządowy, wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński podkreślił, że CBŚ zajmujące się problematyką przestępczości zorganizowanej, stanowi jedynie wewnętrzną komórkę organizacyjną KGP. Uzasadniając potrzebę zmian przekonywał, że przekształcająca się przestępczość zorganizowana wymaga utworzenia bardziej elastycznych rozwiązań organizacyjnych w policji, pozwalających na skuteczniejszą walkę z tym groźnym zjawiskiem.

Klub parlamentarny Solidarnej Polski, który wnioskował o odrzucenie projektów w pierwszym czytaniu, ocenił, że proponowane rozwiązania wprowadzające nowe usytuowanie CBŚ są szkodliwe, ponieważ stwarzają ryzyko konfliktu wewnątrz Policji. Przedstawiciele pozostałych ugrupowań opowiedzieli się za skierowaniem projektów do prac komisji.

Zobacz także: Sejm rozpocznie prace nad wydzieleniem CBŚ ze struktur KGP

Źródło: PAP

 
powrót
drukuj