Informacyjny Serwis Policyjny

Ruszyła rekrutacja na wizytę studyjną do Belgii i Słowacji

Zamieszczony Data publikacji 21.03.2014
Rozpoczęła się rekrutacja uczestników na tygodniową wizytę studyjną Belgii i Słowacji w ramach projektu „Save our lives – Europejskie bezpieczeństwo na drogach”. Uczestnikiem projektu może być każdy funkcjonariusz oraz pracownik cywilny mazowieckiej i małopolskiej Policji (Wydział Ruchu Drogowego, Laboratorium Kryminalistyczne), który nie brał dotychczas udziału w projekcie VETPRO w ramach Programu Leonardo da Vinci oraz spełnia warunki zamieszczone w załączonym regulaminie rekrutacji.

Głównym celem projektu jest zdobycie wiedzy i najlepszych praktyk oraz materiałów na temat skutecznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uczestnicy wizyt w krajach partnerskich porównają  różnorodne treści oraz koncepcje i strategie zwalczania ryzyka wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, po spożyciu alkoholu, z powodu nadmiernej prędkości. Formuła projektu zakłada profesjonalizację systemu szkolenia osób odpowiedzialnych za kształtowanie świadomości uczestników ruchu drogowego oraz opracowanie dwujęzycznego Raportu dot. kompleksowej poprawy edukacji i szkoleń użytkowników dróg.

Wizyty studyjne odbędą się w następujących terminach:

  • Słowacja w terminie 12-16 maja br.
  • Belgia w terminie 2-6 czerwca br.

Podane terminy dotyczą faktycznego pobytu u partnera (5 dni roboczych), do czasu wizyty należy doliczyć czas podróży. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem naboru i w przypadku spełniania warunków zwartych w § 3 uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie go e-mailem bądź w oryginale do Zespołu Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu. Rekrutacja trwa do 10 kwietnia br.

Dodatkowych informacji udziela spec. Bernadetta Szaran, Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu tel. (48) 345 26 18.
 

Do pobrania:


Źródło: KWP zs. w Radomiu

 
powrót
drukuj