Informacyjny Serwis Policyjny

I-Checkit - nowe narzędzie Interpolu

Zamieszczony Data publikacji 03.04.2014
Omówienie podstawowych kwestii służących sprawnemu i efektywnemu funkcjonowaniu Interpolu oraz jego krajowych biur w państwach członkowskich, a także przedyskutowanie priorytetów i inicjatyw w dziedzinie współpracy policyjnej, to cele zorganizowanej w Lyonie trzydniowej konferencji szefów krajowych Biur Interpolu, w której uczestniczą m.in. przedstawiciele Komendy Głównej Policji.

Z uwagi na fakt, że Interpol obchodzi w tym roku 100-lecie międzynarodowej współpracy policyjnej, konferencja ma szczególny charakter i podkreśla rolę Krajowych Biur Interpolu w tej współpracy. W obradach uczestniczy 300 delegatów ze 145 krajów.

- Zagrożenia kryminalne i działania stanowiące przedmiot naszych prac podczas tej konferencji, wymagają skoordynowanej, międzynarodowej reakcji oraz elastyczności i pomysłowości w doborze strategii, metod i środków – powiedziała prezydent Interpolu Mireille Ballestrazzi.

Podkreśliła, że niezwykle ważnym czynnikiem we wzmacnianiu możliwości reagowania Interpolu  na aktualne zagrożenia jest podejmowanie współpracy z sektorem prywatnym. Przykładem takiej współpracy będzie nowe narzędzie Interpolu o nazwie  I-Checkit, które umożliwi  przekazywanie Interpolowi przez podmioty prywatne takie jak banki, linie lotnicze, hotele, informacji o numerach paszportu ich klientów oraz  ich weryfikację  w bazie skradzionych dokumentów podróży SLTD.

W pierwszym dniu konferencji, prelegenci zwracali uwagę na konieczność dzielenia się przez policje świata jak największą ilością informacji w celu skutecznego zwalczania przestępczości oraz optymalnego wykorzystywania narzędzi oferowanych im przez Interpol, zwłaszcza licznych baz danych. Podkreślano także, że niezbędne jest dążenie do systematycznego podnoszenia jakości usług świadczonych policjantom oraz funkcjonariuszom innych służb przez ich Krajowe Biura Interpolu.

Sekretarz Generalny Interpolu Ronald K. Noble przywołując fakt zaginięcia samolotu Malaysia Airlines, na którego pokład wsiadły 2 osoby ze skradzionymi paszportami, zwrócił uwagę na wartość narzędzia I-Checkit, które wypełni lukę stworzoną przez kraje niesprawdzające bazy SLTD. - Jestem przekonany, że w pewnym momencie wszystkie państwa będą przeprowadzały sprawdzenia w naszej bazie SLTD, bo ich obywatele będą tego wymagali - powiedział Sekretarz Generalny.

 
powrót
drukuj