Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Zapobieganie i zwalczanie przestępczości o charakterze terrorystycznym z użyciem substancji chemicznych

Zamieszczony Data publikacji 06.05.2014
W dniach 6-9 maja br. w Warszawie odbywa się szkolenie dla specjalistów z państw Europy Środkowo-Wschodniej na temat zapobiegania i zwalczania przestępczości o charakterze terrorystycznym z użyciem substancji chemicznych. Kurs prowadzony jest przez międzynarodowych wykładowców i ekspertów m.in. ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii, Chin, Malezji, Tajlandii, Uzbekistanu, Wlk. Brytanii, Hiszpanii i Norwegii.

Ze strony polskiej w kursie uczestniczą przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Akademii Obrony Narodowej.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler podziękował reprezentantom Sekretariatu Generalnego za wybranie Polski na współorganizatora kursu, podkreślając jednocześnie jak wielkim jest to zaszczytem dla polskiej Policji. Zwrócił ponadto uwagę na fakt, że w obecnym świecie żadne państwo nie może czuć się bezpieczne i wolne od zagrożeniem aktami terroru, a Interpol umożliwia swoim 190 krajom członkowskim współdziałanie, dzielenie się wiedzą ekspercką i doświadczeniami, aby być o jeden krok do przodu przed terrorystami, móc poznawać ich metody działania i wykorzystywane środki oraz uprzedzać ich zamiary.

Polska po raz kolejny została poproszona przez Sekretariat Generalny o pełnienie roli gospodarza i współorganizatora przedsięwzięcia międzynarodowego. Uwzględniając ostanie 5 lat należy wspomnieć o zorganizowaniu w naszym kraju: ćwiczeń z zakresu zapobiegania i zwalczania bioterroryzmu, które odbyły się w 2009 roku, spotkania na temat zapobiegania i zwalczania  terroryzmu z użyciem materiałów radiologicznych i nuklearnych w 2011 roku oraz konferencji policyjnej państw Szczytu Bezpieczeństwa Atomowego dotyczącej zwalczania przemytu materiałów jądrowych, która odbyła się w 2012 roku. Zaangażowanie  w projekty i inicjatywy organizowane pod auspicjami Interpolu zwiększa prestiż Polski na arenie międzynarodowej.

Organizatorami przedsięwzięcia są Departament  Sekretariatu Generalnego Interpolu ds. zapobiegania i zwalczania aktów terroru z użyciem  środków chemicznych, biologicznych, radiologicznych/nuklearnych i materiałów wybuchowych (CBRNE) oraz Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

 

 
powrót
drukuj