Informacyjny Serwis Policyjny

Nieważna podstawa dla krajowych punktów kontaktowych

Zamieszczony Data publikacji 07.05.2014
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 6 maja 2014 r. w sprawie C-43/12 stwierdził nieważność dyrektywy Parlamentu i Rady 2011/82/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego (Dz.U. L 288, s. 1).

Trybunał utrzymał jednak skutki nieważnej dyrektywy do czasu wejścia w życie nowej, opartej na właściwej podstawie prawnej. Proces legislacyjny nie powinien trwać dłużej niż dwanaście miesięcy.

Wejście w życie nowej dyrektywy będzie skutkowało poprawą przez państwa członkowskie Unii Europejskiej przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do jej wykonania.

Więcej.

 
powrót
drukuj