Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Kolejna rotacja policjantów wyleciała do Kosowa

Zamieszczony Data publikacji 15.05.2014
Po raz 23 pożegnaliśmy policjantów delegowanych do służby w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) w Kosowie. To już VIII zmiana w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie.

13 maja br., w przeddzień wylotu w rejon działania misji z pierwszą turą policjantów spotkał się I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski. W trakcie spotkania mówiono nie tylko o zadaniach, jakie będą realizować w Kosowie delegowani policjanci, ale również o pozycji polskiej Policji na arenie międzynarodowej.

Warto przypomnieć, że polska Policja we wrześniu 1999 r. rozpoczęła służbę w ramach Tymczasowej Misji Administracyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie (UNMIK). W tym terminie delegowany został komponent ekspertów Polskiego Kontyngentu Policyjnego w liczbie 10 policjantów, natomiast JSPP (115 osób) służbę w Kosowie rozpoczęła w listopadzie 2000 r. w Prizren, skąd po 6 miesiącach, decyzją Kwatery Głównej UNMIK, JSPP została przeniesiona do bazy w Mitrowicy (pierwsza rotacja JSPP trwała 12 miesięcy).

Z chwilą ogłoszenia (17 luty 2008 r.) przez kosowskich Albańczyków (90% ludności), niepodległości Kosowa i przyjęciu nowej konstytucji, zadania realizowane przez Tymczasową Misję Administracyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych przejęła Misja Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX) powołana aktem Rady UE o Wspólnym Działaniu z lutego 2008 r.

Polska została zaproszona do współrealizacji zadań mandatowych EULEX, stąd od grudnia 2008 r. polscy policjanci JSPP i eksperci rozpoczęli służbę w misji pod auspicjami Unii Europejskiej. W związku z nową strukturą misji oraz formą jej zarządzania i podziałem kompetencji pomiędzy kontyngenty narodowe, JSPP została przeniesiona do włoskiej bazy karabinierów w Prisztinie.  Na skutek reorganizacji EULEX, 15 sierpnia 2012 r. JSPP ponownie przeniosła się do Camp Charlie w Mitrowicy.

Zadania realizowane przez JSPP, pomimo zmiany organizacji międzynarodowej pod auspicjami której misja działa, nie zmieniły się. W dalszym ciągu głównym celem jest wspomaganie organów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Kosowie oraz rozwijanie i wzmacnianie wieloetnicznych służb policyjnych. Policjanci jednostki realizują ten cel w szczególności przez:

  • niedopuszczanie do zakłóceń porządku publicznego, w tym kontrole nad tłumem i zabezpieczanie imprez sportowych lub kulturalnych,
  • ochronę obiektów użyteczności publicznej,
  • ochronę przejść granicznych,
  • realizację konwojów zleconych przez władze misji oraz wykonywanie innych specjalnych funkcji policyjnych,
  • służba patrolowa na terenie północnego Kosowo.

Polska Policja uczestniczy w operacjach pokojowych od 1992 roku. Od tego czasu służbę w kontyngentach policyjnych pełniło 3 218 policjantów z czego w JSPP 2 559 funkcjonariuszy. Do służby poza granice państwa delegowanych było 59 kobiet.  Należy pamiętać również, że w czasie delegowania do służby w misjach pokojowych śmierć poniosło 6 funkcjonariuszy (na terenie Bośni i Hercegowiny, Iraku, Liberii i Kosowa), natomiast podczas działań Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w przywracaniu porządku na moście i pod sądem w Kosowskiej Mitrowicy rany odniosło 52 funkcjonariuszy (kwiecień 2002, marzec 2004, marzec 2008).

Polscy policjanci obecnie pełnią służbę pod fagami organizacji międzynarodowych na terenie:

  • Republiki Liberii od 2004 r. - Misja Pokojowa Obserwatorów Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNMIL),
  • Islamskiej Republiki Afganistanu od 2008 r. - Misja Policyjna Unii Europejskiej (EUPOL),
  • Gruzji od 2008 r. -  Misja  Obserwacyjna Unii Europejskiej (EUMM Georgia).
 
Tagi: misja
powrót
drukuj