Informacyjny Serwis Policyjny

Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego przypomina o bezpieczeństwie nad wodą

Zamieszczony Data publikacji 18.06.2014
Od początku kwietnia do 17 czerwca w całej Polsce utonęło już 128 osób. To zatrważająca statystyka, zwłaszcza, że sezon wakacyjny dopiero przed nami. W związku z tym Dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP przypomina o podstawowych obowiązkach Policji w tym zakresie.

W piśmie skierowanym do komendantów wojewódzkich i komendanta stołecznego (sygn. EP 1787/1336/14) Dyrektor wskazuje na obowiązek realizacji przez Policję zadań na rzecz bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych. Wynikają one z ustawy o Policji, ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych i Zarządzenia Nr 1386 Komendanta Głównego Policji z 17 listopada 2009 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych.

W związku z rozpoczynającym się sezonem kąpielowym, a także z prognozowanym utrzymywaniem się wysokich temperatur, policjanci powinni zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób przebywających nad wodą i podejmować - we współdziałaniu z innymi uprawnionymi pomiotami - przedsięwzięcia na rzecz wzrostu bezpieczeństwa w miejscach, gdzie może zaistnieć potencjalne zagrożenie utonięciami.

 
powrót
drukuj