Informacyjny Serwis Policyjny

Oficerowie łącznikowi u Komendanta Głównego Policji

Zamieszczony Data publikacji 03.12.2014
Wczoraj odbyło się uroczyste spotkanie Komendanta Głównego Policji z policjantami, którzy zakończyli służbę na stanowiskach oficerów łącznikowych polskiej Policji w 2014 roku.

W spotkaniu udział wzięli: nadinsp. Władysław Padło – były oficer łącznikowy Policji w Królestwie Niderlandów, nadinsp. Jacek Staniecki – były oficer łącznikowy w Republice Białorusi, insp. Piotr Michna – były oficer łącznikowy w Republice Francuskiej, insp. Dariusz Drzał – były oficer łącznikowy w Federacji Rosyjskiej, insp. Paweł Olczak – były oficer łącznikowy w Wielkiej Brytanii oraz mł. insp. Robert Barański – były oficer łącznikowy w Republice Federalnej Niemiec.

W trakcie spotkania podsumowano wieloletnią służbę oficerów łącznikowych Policji za granicą. Podkreślono szczególną rolę instytucji oficera łącznikowego, jaką odgrywa on w międzynarodowym zwalczaniu przestępczości pospolitej i zorganizowanej.

Gen. insp. Marek Działoszyński podziękował oficerom za realizację zadań na rzecz polskiej Policji. Podkreślił też, że dzięki ich sumienności i zaangażowaniu relacje bilateralne Policji ze służbami w krajach delegowania osiągnęły niespotykany dotąd poziom, a polska Policja zyskała wiele cennych doświadczeń.  Szef Policji wręczył swoim gościom pamiątkowe dyplomy i listy gratulacyjne podpisane przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotra Stachańczyka.

Następnie głos zabrał nadinsp. Władysław Padło, który - jako dziekan oficerów łącznikowych - podziękował za wyróżnienie i wsparcie, jakie oficerowie łącznikowi otrzymywali ze strony kierownictwa Policji, a także podległych funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Zdjęcia: Marek Krupa

Tagi: współpraca międzynarodowa, oficer łącznikowy

powrót
drukuj