Informacyjny Serwis Policyjny

Identyfikujemy potrzeby szkoleniowe – weź udział w ankiecie!

Zamieszczony Data publikacji 12.03.2015
Jakie obszary wymagają udoskonalenia? Jakie szkolenia warto przeprowadzić w naszej formacji, by niwelować występujące bariery? Razem stwórzmy ofertę edukacyjną w tym zakresie.

Ogólnopolska Sieć Policyjnych Pełnomocników i Pełnomocniczek ds. Ochrony Praw Człowieka realizuje proces identyfikowania potrzeb szkoleniowych w zakresie równego traktowania z uwagi na płeć. Jego efektem ma być przygotowanie oferty szkoleniowej dla naszego środowiska zawodowego.

Ofertę edukacyjną możemy budować wspólnie! Dlatego zachęcamy do współpracy poprzez wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety, którą należy przesłać na adres krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl do 17 marca br.

Pliki do pobrania

 
powrót
drukuj