Informacyjny Serwis Policyjny

Najnowszy numer miesięcznika "Prokuratura i Prawo"

Zamieszczony Data publikacji 17.04.2015
O wadliwości opinii biegłego w procesie karnym, orzecznictwie w zakresie podsłuchów operacyjnych, a także kryteriach tożsamości czynu można przeczytać w najnowszym numerze "Prokuratura i Prawo". Zachęcamy do lektury!

„Obligatoryjne podstawy odwołania środków poddania sprawcy próbie”; dr Mariusz Nawrocki, adiunkt Uniwersytetu Szczecińskiego,

„Kryteria tożsamości czynu”; dr Dariusz Stachurski, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia,

„Karnoprawne aspekty zoofilii”; dr hab. Radosław Krajewski, prof. UKW w Bydgoszczy,

„Pokrzywdzony usiłowaniem nieudolnym przestępstwa - uwagi polemiczne”; Piotr Nycz, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego;

„Kurator małoletniego pokrzywdzonego w procesie karnym na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego”; dr Marta Kolendowska-Matejczuk, adiunkt Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie,

„O wadliwości opinii biegłego w procesie karnym”; dr Józef Gurgul, prokurator w stanie spoczynku w Warszawie,

„Uprawnienia straży ochrony kolei w sprawach o wykroczenia”; dr Bolesław Kurzępa, adiunkt Politechniki Rzeszowskiej,

„O konstytucyjności niektórych przepisów ustawy o kierujących pojazdami w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego”; Wojciech Kotowski, sekretarz redakcji „Prokuratury i Prawa””

„Łączny środek karny”; Izabela Kosierb, doktorantka UMK,

„Podsłuchy operacyjne w orzecznictwie sądowym”; dr Małgorzata Tomkiewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie.

 

 

 
powrót
drukuj