Informacyjny Serwis Policyjny

Wolontariat w Policji

Zamieszczony Data publikacji 24.04.2015
Komenda Miejska Policji w Kielcach we współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach, Miejskim Ośrodkiem Pomocy w Rodzinie oraz Diecezjalnym Centrum Wolontariatu rozpoczyna pilotażowy program „Ochotnicy dla Kielc”. Jest to pierwszy w Polsce wolontariat w Policji.

Zakończył się właśnie pierwszy etap projektu, w którym prowadzone były wizyty studyjne w Polsce, Estonii i Wielkiej Brytanii. Teraz, do 30 kwietnia br., będzie trwała rekrutacja osób w wieku 15-25 lat. Szkolenia dla wolontariuszy prowadzone będą do 31 maja. Policja będzie prowadziła szkolenia z zakresu psychologii, prewencji kryminalnej, imprez masowych oraz samoobrony. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu z zakresu liderowania, wolontariatu, pracy w zespole. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z zakresu wolontariatu w przestrzeni publicznej, umiejętności społecznych, procesu komunikacji i porozumiewania się. Diecezjalne Centrum Wolontariatu w zakresie komunikacji i asertywności.

Program będą wspierać instruktorzy i liderzy z Wielkiej Brytanii, którzy przyjadą do Polski w lipcu br.

- Naszym najważniejszym partnerem jest policja z Wielkiej Brytanii. Tam w całym kraju działa około 6 tysięcy wolontariuszy. Ochotnicy pomagają tam podczas imprez masowych, poszukiwań zaginionych oraz we wszelkich działaniach prewencyjnych. Ta idea bardzo nam się spodobała i postanowiliśmy wdrożyć ją w Kielcach - mówi Michał Braun, prezes Centrum Wolontariatu w Kielcach, które jest inicjatorem projektu realizowanego w ramach unijnego programu Erasmus+.

Źródło: KMP w Kielcach

 
powrót
drukuj