Informacyjny Serwis Policyjny

Manewry policyjno-wojskowe

Zamieszczony Data publikacji 21.05.2015
W dniach 19-22 maja br. w Drawsku Pomorskim odbywa się szkolenie obronne zastępców komendantów wojewódzkich Policji ds. prewencji. W ćwiczeniach uczestniczy także komendant główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski.

Tematem szkolenia jest m.in. współpraca w prowadzeniu narodowej operacji obronnej, militaryzacja jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz współdziałanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W ćwiczeniach uczestniczą także zastępcy komendanta głównego Policji – insp. Cezary Popławski i nadinsp. Wojciech Olbryś, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Sił Zbrojnych RP.

 
powrót
drukuj