Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Sternicy "po spożyciu" będą karani grzywną

Zamieszczony Data publikacji 25.06.2015
Sterującym statkami, pontonami, kajakami czy rowerami wodnymi, którzy wypiją nawet niewielką ilość alkoholu, będą groziły grzywny. 25 czerwca 2015 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, grzywna groziła osobom prowadzącym statek "w stanie nietrzeźwości", czyli gdy zawartość alkoholu w ich organizmie przekracza 0,5 promila. Teraz grzywny będą wymierzane również sternikom "po użyciu alkoholu", czyli gdy jego zawartość w organizmie wynosi od 0,2 do 0,5 promila.

Ustawa dotyczy zastąpienia używanego w treści ustawy określenia "w stanie nietrzeźwości" na określenie "po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka" co stanowi zaostrzenie przepisów i umożliwi organom ścigania nakładanie kar na osoby stanowiące zagrożenie dla siebie i innych korzystających z obszarów wodnych.

 
powrót
drukuj