Informacyjny Serwis Policyjny

Konferencja w Toruniu w ramach projektu „Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II"

Zamieszczony Data publikacji 09.07.2015
W Toruniu odbyła się siódma konferencja w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”.

Celem konferencji było zaprezentowanie rozwiązań w zakresie systemów szkoleń przyjętych u wybranych użytkowników krajowych SIS, a także ich ewentualna modyfikacja (struktura, programy nauczania, metoda doboru trenerów oraz uczestników, ewaluacja). Chodzi o dostosowanie programów oraz metod nauczania do oczekiwań i rzeczywistych potrzeb ich adresatów, a także o wprowadzenie do systemu szkoleń zmian, które sprawią, że narzędzie to będzie coraz lepiej i skuteczniej wykorzystywane przez organy wymiaru ścigania w przeciwdziałaniu nowym zagrożeniom w strefie Schengen.

Szkolenia są kluczowym i najważniejszym narzędziem, dzięki któremu możliwe jest szerzenie i aktualizacja wiedzy z zakresu SIS II, a tym samym zapewnienie, że sam system będzie użytkowany w sposób prawidłowy i efektywny. Na ten element pracy Biur SIRENE zwraca uwagę Komisja Europejska, zachęcając państwa członkowskie do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, a także wykorzystywania w tym celu dostępnych narzędzi i źródeł.

Ponieważ jednym z czynników ograniczających możliwości szkoleniowe są kwestie finansowe, w ramach konferencji prezentowane są narzędzia, dzięki którym można podnosić kwalifikacje zawodowe w obszarze SIS np. projekty realizowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) oraz Zapobieganie i Walka z Przestępczością (ISEC).

W konferencji, która odbła się w dniach 8-10 lipca br. w Toruniu braliudział przedstawiciele Komendy Głównej Policji, jednostek terenowych Policji, szkół Policji, Straży Granicznej, Urzędu ds. Cudzoziemców, Prokuratury Generalnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Organizatorem jest Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Kolejna konferencja odbędzie się w dniach 2-4 września br. w Krakowie. Tematem będą sprawy związane z wprowadzaniem do SIS wpisów na podstawie art. 24 Rozporządzenia nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).

Więcej o projekcie.

 
Tagi: SIS II
powrót
drukuj