Informacyjny Serwis Policyjny

CyberROAD: Wypełnij ankietę!

Zamieszczony Data publikacji 28.07.2015
CERT Polska zaprosza do udziału w ankietach #2 i #3, których celem jest zidentyfikowanie luk w obecnych praktycznych działaniach w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz obszarów wymagających badań.

CERT Polska wspólnie z 19 innymi partnerami z 11 krajów połączył siły w ramach CyberROAD – projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego, którego celem jest zidentyfikowanie obecnych i przyszłych problemów w zwalczaniu cyberprzestępczości i cyberterroryzmu, a także stworzenie planu strategicznych działań w obszarze badań naukowych nad cyberbezpieczeństwem.

Na bazie szczegółowego opisu środowiska technologicznego, społecznego, ekonomicznego, politycznego i prawnego, w którym rozwija się cyberterroryzm i cyberprzestępczość, dokonana zostanie analiza tych dwóch zjawisk w celu zidentyfikowania luk w obszarach badawczych i odpowiednich priorytetów.

Projekt rozpoczął się w maju 2014 roku i jest zaplanowany na 24 miesiące. Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: http://www.cyberroad-project.eu/

Pierwsza ankieta – dostępna w języku polskim – została opublikowana w grudniu 2014 roku. Kolejne dwie ankiety – również dostępne w języku polskim – mają na celu bardziej szczegółowe zbadania zjawisk rozpoznanych w pierwszej ankiecie:

  • ankieta #2, która skupia się na aspektach technicznych i organizacyjnych, dostępna pod adresem https://goo.gl/SvXe7F
  • ankieta #3, która skupia się na aspektach społecznych, ekonomicznych i politycznych, dostępna pod adresem: https://goo.gl/SwMm50

Udział w ankietach jest otwarty dla wszystkich i bardzo do niego zachęcamy – tym bardziej, że w ramach projektu CyberROAD, Polska została wybrana jako kraj, którego sytuacja zostanie szczegółowo przedstawiona i przeanalizowana. Zależy nam w związku z tym na dotarciu do jak największej liczby jak najbardziej zróżnicowanych podmiotów.

Zapraszamy do ich wypełnienia!

Uwagi:

  • Do udziału nie jest wymagane podanie żadnych danych osobowych
  • CyberROAD jest projektem badawczym współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu ramowego.

 

Źródło: www.cert.pl

 
powrót
drukuj