Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

O wolontariacie w Słupsku

Zamieszczony Data publikacji 26.11.2015
Szkoła Policji w Słupsku przygotowała publikację przedstawiającą działalność wolontaryjną słuchaczy i kadry pedagogicznej szkoły.

Kształcenie słuchaczy słupskiej szkoły Policji, zmierza do tego, aby nie tylko przygotować ich do służby, lecz także kształtować w nich oczekiwane postawy etyczne, umiejętność dostrzegania w codziennej służbie potrzeb innych, w szczególności osób najsłabszych.
Czasami są to dzieci, czasami osoby osamotnione, schorowane, zapomniane przez swoich najbliższych.

Policjanci i słuchacze szkoły systematycznie niosą pomoc pensjonariuszom Domu dla Osób Bezdomnych im. św. Brata Alberta, Domu Interwencji Kryzysowej w Słupsku, organizują okolicznościowe i świąteczne podarunki dla dzieci przebywających na oddziale dziecięcym Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku, w świetlicy środowiskowej PCK, dzieci z najuboższych rodzin powiatu słupskiego. Skalę zorganizowanych przedsięwzięć przedstawia zamieszczona w „Księdze Wolontariatu” statystyka.

Zachęcamy do zapoznania się z „Księgą wolontariatu Szkoły Policji w Słupsku”!

 

 

 
powrót
drukuj