Informacyjny Serwis Policyjny

Argonauci: ruszyła rekrutacja

Zamieszczony Data publikacji 07.12.2015
Do 15 stycznia 2016 r. pracownicy administracji rządowej mogą składać wnioski aplikacyjne do udziału w projekcie „Argonauci - zagraniczne wizyty studyjne urzędników administracji publicznej - pilotaż”.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej rozpoczęła rekrutację do udziału w projekcie „Argonauci - zagraniczne wizyty studyjne urzędników administracji publicznej - pilotaż”. Projekt polega na dofinansowaniu wizyt studyjnych lub tzw. job shadowing (nie więcej niż 10 dni) w urzędach państw Unii Europejskiej.  

Celem programu jest umożliwienie polskim urzędnikom przyjrzenia się z bliska  najlepszym rozwiązaniom w dziedzinach organizacji, administracji, finansowania czy zarządzania w krajach UE. Poznane podczas staży rozwiązania powinny być później wdrażane i stosowane w polskich urzędach.

Uczestnikiem wizyty/job shadowing może zostać pracownik administracji publicznej, który spełnia warunki.:

  • zatrudnienie od minimum 2 lat na umowę o pracę na czas nieokreślony,
  • znajomość języka obcego przynajmniej na poziomie B2 itp.
  • zobowiązanie się do pracy w swoim urzędzie przez przynajmniej rok po ukończeniu wizyty,
  • zgoda kierownika swojej instytucji oraz wykazanie podczas aplikacji korzyści z jego udziału w projekcie,
  • przedstawienie raportu z wyjazdu wraz z opisem możliwości wykorzystania poznanych rozwiązań w swoim urzędzie.

Podczas oceny wniosków priorytetowo będą traktowane aplikacje uczestników spoza Warszawy. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie formularza aplikacyjnego znajdującego się na stronie internetowej programu.

Więcej informacji: http://argonauci.ksap.gov.pl/

 
powrót
drukuj