Informacyjny Serwis Policyjny

Rekrutacja do KSAP!

Zamieszczony Data publikacji 04.01.2016
Rozpoczęła się 28. rekrutacja do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Sprawdź czy spełniasz kryteria naboru.

Jeżeli nie obawiasz się trudnej i odpowiedzialnej pracy w administracji publicznej, ale przede wszystkim chcesz służyć Polsce, zobacz jakie szanse, korzyści, ale i wymagania niesie za sobą podjęcie nauki w KSAP.

Dlaczego warto?
Osiemnaście miesięcy kształcenia w KSAP zapewnia:
• wiedzę z zakresu nowoczesnej administracji publicznej
• rozwój umiejętności niezbędnych w pracy
• staże zawodowe: krajowe i zagraniczny
• intensywną naukę języków obcych
• umiejętności z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Słuchacze otrzymują stypendium i gwarantowane ubezpieczenia społeczne oraz ofertę zakwaterowania w hotelu szkoły. Urzędnicy i inni pracownicy administracji publicznej na okres kształcenia otrzymują urlop bezpłatny w urzędzie. Absolwenci szkoły zostają zatrudnieni w administracji publicznej na stanowiskach postawionych im do dyspozycji przez Prezesa Rady Ministrów.

Warunki przystąpienia do egzaminu konkursowego
• dyplom ukończenia studiów z tytułem magistra lub równorzędnym
• nieukończone 32 lata
• znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego

Zgłoszenia
Termin składania dokumentów do 4 marca 2016 r.

Informacje
Wszelkich informacji na temat rekrutacji udziela Biuro Spraw Personalnych, Rekrutacji i Organizacji Postępowań w Służbie Cywilnej.
tel. +48 22 60 80 128
+48 22 60 80 105
+48 22 60 80 131
e-mail: rekrutacja@ksap.gov.pl (link sends e-mail)

Zajęcia rozpoczną się 1 września 2016 r.

Więcej: www.ksap.gov.pl

 
powrót
drukuj