Informacyjny Serwis Policyjny

Oferty ONZ na stanowiska dla oficerów z korpusu oficerów starszych Policji

Zamieszczony Data publikacji 11.03.2016
Wydział ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przystąpił do realizacji czynności związanych z realizacją ww. przedsięwzięcia. Oferta dotyczy nw. stanowisk:
  1. Senior Police Liaison Officer, P-5;
  2. Police Liaison Officer, P-4;
  3. Police Officer, P-4 (2 stanowiska);
  4. Police Selection and Recruitment Officer, P-4;
  5. Training Officer, P-4;
  6. Police Selection and Recruitment Officer, P-3;
  7. Police Officer, P-3 (2 stanowiska).

 

Opisy stanowisk zawierają załączniki.

 

Wymogiem przystąpienia do procedury jest zgłoszenie spełniającego kryteria kandydata przez Policję via Stałe Przedstawicielstwo RP.

 

Raporty (zostaną rozpatrzone tylko pozytywnie zaopiniowane) i załączone dokumenty (dodatkowo ich skany): United Nations Personal History Form - P.11 i Employment Record (Suplementary Sheet), Military/Police Academic and Employment Certification – wystawiony przez komórkę wł. w sprawach osobowych policjanta, zawierający szczegóły potwierdzające stosowne wykształcenie, odbyte kursy i przebieg służby - adresowane do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP należy przesłać do dn. 13 maja 2016 r.

 

Sprawę prowadzi Pan Marek Górnicki tel.: 72 15066

 
powrót
drukuj