Informacyjny Serwis Policyjny

„Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, dofinansowanego ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014)

Zamieszczony Data publikacji 29.09.2016

W dniach od 28 do 30 września 2016 r. w Łodzi odbywa się seminarium specjalistyczne, którego uczestnikami są Oficerowie Kontaktowi KWP/KSP, a także przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego Policji, zajmujący się problematyką międzynarodową. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, dofinansowanego ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014). Seminarium zostało uroczyście otwarte przez insp. Andrzeja Łapińskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz nadkom. Mariusza Szustakiewicza, Naczelnika Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji BMWP KGP.

Tematem przewodnim seminarium jest zwiększenie efektywności wymiany informacji kanałami SIS/SIRENE, INTEROPOL, EUROPOL.

Celem organizatorów spotkania jest przedstawienie, przybliżenie oraz wyjaśnienie, uczestnikom seminarium problematyki związanej z wykorzystywaniem przez polską Policję dostępnych kanałów wymiany informacji, z podkreśleniem roli i znaczenia SIS II, Interpol – u i Europol – u.

Podczas trwającego seminarium zostaną omówione zmiany jakie zostały wprowadzone w zakresie przepisów prawa i procedur (w tym dobre praktyki stosowane w obszarze Schengen) regulujących wymianę informacji kanałem SIS/SIRENE, a także nowe funkcjonalności SIS II i perspektywy rozwoju.  Zaprezentowane zostaną również aspekty praktyczne wykorzystania SIS jako narzędzia przeciwdziałania i wykrywania poważnej przestępczości.

Dodatkowo, zważywszy na obecną sytuację międzynarodową, w agendzie spotkania zaplanowano również punkt poświęcony kryzysowi migracyjnemu w Europie. Omówiona zostanie tu problematyka udziału jednostek organizacyjnych w KGP i w KWP/KSP odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową w procesie zbierania i udostępniania informacji na temat zagrożeń.

Ponadto, przedstawione zostaną kwestie problematyczne w zakresie wymiany informacji pomiędzy jednostkami terenowymi Policja a innymi służbami/Państwami Członkowskimi, z uwzględnieniem doświadczeń nabytych podczas Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży.

Swoje doświadczenia z zakresu współpracy międzynarodowej i wymiany informacji przedstawią przedstawiciele Komend Wojewódzkich Policji w: Krakowie, Łodzi i Rzeszowie.

Podczas drugiego dnia seminarium przewidziana została część praktyczna – warsztaty, w trakcie której będzie możliwość praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu wykorzystania dostępnych Policji międzynarodowych kanałów wymiany informacji, a przy okazji uzyskanie odpowiedzi na ewentualne pytania i wątpliwości związane z wykonywaniem czynności służbowych dotyczących wymiany informacji.

Prelegentami podczas seminarium będą przedstawiciele BMWP KGP oraz ww. jednostek terenowych Policji, którzy są ekspertami w powyżej wskazanej tematyce.

Kolejna konferencja (krajowa), organizowana w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, odbędzie się również w Łodzi w dniach 19 - 21 października 2016 r.

Źródło: KWP Łódź
 

Więcej informacji o funduszach norweskich znajduje się na stronie: www.norwaygrants.org

 

  • seminarium specjalistyczne, którego uczestnikami są Oficerowie Kontaktowi KWP/KSP, a także przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego Policji
  • seminarium specjalistyczne, którego uczestnikami są Oficerowie Kontaktowi KWP/KSP, a także przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego Policji
  • seminarium specjalistyczne, którego uczestnikami są Oficerowie Kontaktowi KWP/KSP, a także przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego Policji
  • seminarium specjalistyczne, którego uczestnikami są Oficerowie Kontaktowi KWP/KSP, a także przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego Policji
  • seminarium specjalistyczne, którego uczestnikami są Oficerowie Kontaktowi KWP/KSP, a także przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego Policji
  • seminarium specjalistyczne, którego uczestnikami są Oficerowie Kontaktowi KWP/KSP, a także przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego Policji
  • seminarium specjalistyczne, którego uczestnikami są Oficerowie Kontaktowi KWP/KSP, a także przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego Policji
  • seminarium specjalistyczne, którego uczestnikami są Oficerowie Kontaktowi KWP/KSP, a także przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego Policji
 
Tagi: szkolenia, SIS
powrót
drukuj