Informacyjny Serwis Policyjny

Odprawa liderów projektu „Dzielnicowy bliżej nas”

Zamieszczony Data publikacji 07.11.2016

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się szkolenie z udziałem policjantów z komend miejskich i powiatowych województwa śląskiego.

Byli to koordynatorzy odpowiedzialni w tych jednostkach za wdrożenie nowej formuły pracy dzielnicowych - projektu „Dzielnicowy bliżej nas”. To właśnie na Śląsku powstała idea nowoczesnej organizacji pracy dzielnicowych, w naszym garnizonie była też testowana.

Rozpoczynając szkolenie Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Katowicach podinsp. Dawid Kaszuba podkreślił rolę koordynatorów w procesie wdrażania nowych rozwiązań oraz uspołecznienie roli dzielnicowego w kontekście jego zadań. Policjanci i pracownicy komórek organizacyjnych KWP w Katowicach, przedstawili kluczowe obszary wprowadzanych zmian w pracy dzielnicowych w odniesieniu zarówno do nowych regulacji prawnych Komendanta Głównego Policji, jak i doświadczeń wynikających z przeprowadzonego pilotażu nowej koncepcji służby dzielnicowych w garnizonie śląskim.

Odrębny panel szkoleniowy poświęcony był funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zagadnieniom community policing, jak również wprowadzaniem nowych narzędzi służących do komunikacji dzielnicowego ze społeczeństwem w tym aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.

Przedstawicielka sekcji psychologów policyjnych omówiła rekomendowane zasady doboru na stanowiska dzielnicowych, a przedstawiciel Wydziału Teleinformatyki omówił zagadnienia związane z posługiwaniem się programem Lotus Notes w kontekście nadzoru nad kontami funkcyjnymi dzielnicowych. Biorącym udział w szkoleniu przedstawiono również założenia projektu pt. „Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego – śląska policja bliżej społeczeństwa”.

Źródło: KWP Katowice

 

  • Odprawa liderów projektu „Dzielnicowy bliżej nas”
  • Odprawa liderów projektu „Dzielnicowy bliżej nas”
  • Odprawa liderów projektu „Dzielnicowy bliżej nas”
 
powrót
drukuj