Informacyjny Serwis Policyjny

"Dzielnicowy bliżej nas" omówienie kluczowych zmian w pracy dzielnicowych.

Zamieszczony Data publikacji 23.11.2016

Wczoraj gościnnie w Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbyła się odprawa Koordynatora Wojewódzkiego działań zewnętrznych o charakterze prewencyjnym z Komendantami powiatowymi i miejskimi Policji, sprawującymi nadzór nad służbą prewencyjną oraz kierownikami dzielnicowych.

Odprawa dotyczyła istoty nowej formuły pracy dzielnicowych oraz wybranych elementów funkcjonowania tych struktur w województwie małopolskim, zgodnie z koncepcją „dzielnicowy bliżej nas”.

Odprawę rozpoczął I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak, który wskazał, jakie oczekiwania społeczne stawiane są w kontekście zadań dzielnicowego.

W dalszej części policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przedstawili kluczowe kierunki  zmian w pracy dzielnicowych w odniesieniu do nowych regulacji prawnych Komendanta Głównego Policji. Podkreślono także rolę aplikacji mobilnej „Moja Komenda” w kontekście ułatwienia kontaktu obywatelom z dzielnicowymi oraz rolę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako ważnego narzędzia służącego do sygnalizowania problemów przez mieszkańców.

Podczas odprawy omówiono również stan bezpieczeństwa na drogach publicznych województwa małopolskiego w bieżącym roku, oraz wyznaczono kierunki działań mających na celu skuteczną ochronę życia, zdrowia i mienia użytkowników dróg.

Źródło: KWP Kraków

 

  • odprawa Koordynatora Wojewódzkiego działań zewnętrznych o charakterze prewencyjnym z Komendantami powiatowymi i miejskimi Policji
  • odprawa Koordynatora Wojewódzkiego działań zewnętrznych o charakterze prewencyjnym z Komendantami powiatowymi i miejskimi Policji
  • odprawa Koordynatora Wojewódzkiego działań zewnętrznych o charakterze prewencyjnym z Komendantami powiatowymi i miejskimi Policji
  • odprawa Koordynatora Wojewódzkiego działań zewnętrznych o charakterze prewencyjnym z Komendantami powiatowymi i miejskimi Policji
  • odprawa Koordynatora Wojewódzkiego działań zewnętrznych o charakterze prewencyjnym z Komendantami powiatowymi i miejskimi Policji
 
powrót
drukuj