Informacyjny Serwis Policyjny
 • Komunikat nr.3/2020 cz.2

  Zamieszczony 23.01.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 23 stycznia 2020 r. powierzył pełnienie obowiążków służbowych na stanowisku dyrektora Biura Logistyki Policji KGP insp. Mariuszowi Żurawskiemu zastępcy dyrektora Biura Logistyki Policji KGP.

 • Komunikat nr.3/2020 cz.1

  Zamieszczony 23.01.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 22 stycznia 2020 r.zwolnił z zajmowanego stanowiska insp. Małgorzatę Borowik dyrektora Biura Logistyki Policji KGP.

 • Komunikat nr.2/2020

  Zamieszczony 21.01.2020

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administarcji z dniem 20 stycznia odwołał ze stanowiska Zastępcy Komendanta Biura Spraw Wewnętrzynch Policji insp. Marka Ślizaka.

 • Komunikat nr 1/2020 cz. 2

  Zamieszczony 08.01.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 8 stycznia 2020 r. powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Miachłowi Ledzionowi I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

 • Komunikat nr 1/2020 cz. 1

  Zamieszczony 08.01.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 7 stycznia 2020 r. po uwzględnieniu prośby o rozwiązaniu stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji mł. insp. Zbigniewa Mikołajczyka Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

 • Komunikat nr 53/2019

  Zamieszczony 16.12.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 14 grudnia 2019 r. mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego KGP insp. Tomasza MICHUŁKĘ — pozostającego w dyspozycji Komendanta Głównego Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego KGP

 • Komunikat nr 52/2019

  Zamieszczony 22.11.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 22 listopada 2019 roku powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Michała Ledziona dowódcę Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, delegowanego do czasowego pełnienia służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

 • Komunikat nr 51/2019 cz.2

  Zamieszczony 24.10.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 24 października 2019 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu mł. insp. Dariusza Krzesickiego naczelnika Wydziału Kontroli, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu

 • Komunikat nr 51/2019 cz.1

  Zamieszczony 24.10.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 24 października 2019 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie mł. insp. Stanisława Sekułę - Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego w Rzeszowie

 • Komunikat nr 50/2019

  Zamieszczony 15.10.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 14 października 2019 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artura Bednarka - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego w Kielcach, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

Wybierz Strony