Informacyjny Serwis Policyjny
 • Komunikat nr 42/2018

  Zamieszczony 09.11.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 7 listopada 2018 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku mł. insp. Dorocie PRZYPOLSKIEJ - kierownikowi Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Słupsku

 • Komunikat nr 41/2018 cz. 4

  Zamieszczony 07.11.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 5 listopada 2018 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP nadkom. Jolancie WRÓBEL - naczelnikowi wydziału-radcy prawnemu Wydziału Legislacji Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP

 • Komunikat nr 41/2018 cz. 3

  Zamieszczony 07.11.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 1 listopada 2018 r., mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP mł. insp. Marka BORONIA - radcę Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

 • Komunikat nr 41/2018 cz. 2

  Zamieszczony 07.11.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 1 listopada 2018 r., mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP mł. insp. Sławomira SZUMILASA - radcę Zespołu do spraw Nadzoru nad Czynnościami Operacyjnymi i Dochodzeniowo-Śledczymi, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP

 • Komunikat nr 41/2018 cz. 1

  Zamieszczony 07.11.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 1 listopada 2018 r., mianował na stanowisko dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP mł. insp. Mariusza LENCZEWSKIEGO - zastępcę dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP

 • Komunikat nr 40/2018

  Zamieszczony 23.10.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 22 października 2018 r., mianował na stanowisko dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP insp. Waldemara WOŁOWCA – zastępcę dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP

 • Komunikat nr 38/2018

  Zamieszczony 16.10.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 12 października 2018 r., zwolnił z pełnienia obowiązków służbowych oraz odwołał z delegowania nadkom. Dorotę CYMĘ-KOŃSKĄ - starszego wykładowcę Zakładu Służby Prewencyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, delegowaną z urzędu do czasowego pełnienia służby w Komendzie Głównej Policji, pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP

 • Komunikat nr 39/2018 cz. 2

  Zamieszczony 04.10.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 5 października 2018 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Piotra KAMIŃSKIEGO - dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP

 • Komunikat nr 39/2018 cz. 1

  Zamieszczony 04.10.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 1 października 2018 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP nadkom. Dorocie CYMIE-KOŃSKIEJ – starszemu wykładowcy Zakładu Służby Prewencyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

 • Komunikat nr 37/2018 cz. 2

  Zamieszczony 20.09.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 15 września 2018 r., mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego KGP insp. Jarosława BRYLA – Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego KGP

Wybierz Strony