Informacyjny Serwis Policyjny
 • Komunikat nr 35/2018 cz. 4

  Zamieszczony 05.09.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 3 września 2018 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP mł. insp. Mariuszowi LENCZEWSKIEMU – zastępcy dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP

 • Komunikat nr 35/2018 cz. 3

  Zamieszczony 05.09.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 1 września 2018 r., mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP nadkom. Piotra POGORZELSKIEGO – naczelnika Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego Biura Łączności i Informatyki KGP, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP

 • Komunikat nr 35/2018 cz. 2

  Zamieszczony 05.09.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 1 września 2018 r., mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP nadkom. Krzysztofa SOWIŃSKIEGO – naczelnika Wydziału Bojowego III Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP

 • Komunikat nr 35/2018 cz. 1

  Zamieszczony 05.09.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 1 września 2018 r., mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP mł. insp. Sławomira WOCIALA – naczelnika Wydziału Bojowego II Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP

 • Komunikat nr 34/2018

  Zamieszczony 05.09.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 2 września 2018 r., zwolnił z zajmowanego stanowiska, a z dniem 3 września 2018 r., przeniósł do dalszego pełnienia służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach kom. Dominika ROZDZIAŁOWSKIEGO - dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP

 • Komunikat nr 33/2018 cz. 2

  Zamieszczony 06.08.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 3 sierpnia 2018 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP insp. Maciejowi NESTORUKOWI - Komendantowi Miejskiemu Policji w Poznaniu

 • Komunikat nr 33/2018 cz. 1

  Zamieszczony 06.08.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 2 sierpnia 2018 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kontroli KGP nadkom. Pawłowi HERBUSIOWI - naczelnikowi Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

 • Komunikat nr 32/2018

  Zamieszczony 02.08.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 1 sierpnia 2018 r., powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP nadkom. Piotrowi POGORZELSKIEMU – Naczelnikowi Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego Biura Łączności i Informatyki KGP

 • Komunikat nr 31/2018 cz. 2

  Zamieszczony 02.08.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 2 sierpnia 2018 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Grzegorza BACZYŃSKIEGO – Dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP

 • Komunikat nr 31/2018 cz. 1

  Zamieszczony 01.08.2018

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 25 lipca 2018 r., powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim nadinsp. Helenę MICHALAK – Zastępcę Komendanta Głównego Policji

Wybierz Strony