Informacyjny Serwis Policyjny

Komunikat nr 41/2018 cz. 3

Zamieszczony Data publikacji 07.11.2018
Komendant Główny Policji z dniem 1 listopada 2018 r., mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP mł. insp. Marka BORONIA - radcę Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP
 
powrót
drukuj