Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 stycznia 2018 r.

Zarządzenie nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych osób lub przedmiotów do Systemu Informacyjnego Schengen na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego

DZ. URZ. 2018.21
Ogłoszony: 27.01.2018

Pliki do pobrania

powrót
drukuj