Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 39 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 marca 2018 r.

Zarządzenie nr 39 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej

DZ. URZ. 2018.56
Ogłoszony: 10.04.2018

Pliki do pobrania

powrót
drukuj