Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 lutego 2019 r.

Zarządzenie nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod realizacji projektów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w Policji

DZ. URZ. 2019.19
Ogłoszony: 14.02.2019

Pliki do pobrania

powrót
drukuj