Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 lutego 2019 r.

Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Centralnego Biura Śledczego Policji z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji

DZ. URZ. 2019.21
Ogłoszony: 14.02.2019

Pliki do pobrania

powrót
drukuj