Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 49 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie nr 49 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji

DZ. URZ. 2019.77
Ogłoszony: 20.05.2019

Pliki do pobrania

powrót
drukuj