Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 51 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 maja 2019 r.

Zarządzenie nr 51 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i metod planowania i dokonywania wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych w jednostkach organizacyjnych Policji

DZ. URZ. 2019.81
Ogłoszony: 20.05.2019

Pliki do pobrania

powrót
drukuj