Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie odzyskiwania mienia

Zamieszczony Data publikacji 14.05.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie odzyskiwania mienia – „Asset Recovery”. Szkolenie odbędzie się w Portugalii (Lizbona) w dniach 26 – 29 czerwca 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci oraz śledczy w dziedzinie odzyskiwania mienia od zorganizowanych grup przestępczych w przestrzeni międzynarodowej. Celem szkolenia będzie teoretyczne oraz praktyczne poszerzenie wiedzy na temat: sieci darknet, wirtualnych walut, krytpowalut oraz nowych metod płatniczych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 3 kandydatów. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP, Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 23 maja 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP, BdWzC KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.

 

 
powrót
drukuj