Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów bezpieczeństwa podczas meczów piłki nożnej

Zamieszczony Data publikacji 07.06.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów bezpieczeństwa podczas meczów piłki nożnej  – „PAN - European Football Security” . Szkolenie odbędzie się we Francji w Wyższej Szkole Policji (Saint Cyr au Mont D'Or) w dniach 27 – 31 sierpnia 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci w dziedzinie zabezpieczania imprez masowych. Celem szkolenia będzie teoretyczne oraz praktyczne poszerzenie wiedzy. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Prewencji KGP oraz Głównego Sztabu Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 18 czerwca 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BP KGP oraz GSP nie będą uwzględniane.

 
powrót
drukuj